Printervriendelijke versie

Current Size: 100%

Geschiedenis van de Bastide Saint Louis

In het huidige Carcassonne is de Bastide afgebakend door hoofdwegen, aangelegd in de XVIIIe/XIXe eeuw in de plaats van de droge grachten van de toentertijd ommuurde Bastide. De stadswal werd gebouwd in 1355/1359 op bevel van de graaf d’Armagnac, in totaal 2800 meter lang. De vier versterkte legerplaatsen werden na 1359 gebouwd, eind XVIe eeuw naar aanleiding van de godsdienstoorlogen die woedden in de Midi. Men beperkte zich destijds tot de constructie van een imposante toren op elke hoek van de stadswal. Saint-Martial N-Westen, le bastion de la Figuières N-Oosten, de Montmorency Z-Oosten, en la Tour Grosse ofwel la Tour des Moulins Z-Oosten, tegenwoordig la Tour du Calvaire (de kruiswegtoren).

 

Aan de vooravond van de revolutie in 1789 bezat La Bastide 4 toegangen :

  • In het westen, la porte de Toulouse oftewel la porte des Augustins, rue de Verdun. Het geheel verfraaid met twee torens die samen een vesting vormden werd gerestaureerd in 1749. 31 Mei 1778 na een raadsbesluit, werd het geheel van torens, poorten en de stadsmuur overgedragen aan de gemeenschap van de binnenstad (Ville-Basse). De zaakgelastigden van de binnenstad lieten dit monument vervallen, in 1806 brak men het helemaal af.
  • Aan de noordzijde, rue Georges Clemenceau, bevindt zich La Porte Nord, eveneens La Porte des Carmes (carmelieten) genoemd.
  • Aan de oostzijde, La Porte de l’Est, ook wel La Porte des cordeliers (franciscanen) genoemd. Die bevindt zich aan het uiteinde van rue Aimé Ramond.
  • In het zuiden La Porte du Sud, de poort van de Jacobijnen. Deze valt onder de monumentenzorg (rue Courtejaire).